Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony

Om mast ska flyttas eller vid nymontage ska detta vara godkänt av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare för belysning se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Vid förändringar eller kompletteringar av belysningsanläggning med spännmaster måste lastberäkningar utföras. Master och fundament ska anpassas efter framtagna värden. 

Dimensioner, färgsättning mm av mastkrona, se standardritning 5505.