Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony

Om mast ska flyttas eller vid nymontage ska detta vara godkänt av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare för belysning se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Vid förändringar eller kompletteringar av belysningsanläggning med spännmaster måste lastberäkningar utföras. Master och fundament ska anpassas efter framtagna värden. 

Dimensioner, färgsättning mm av mastkrona, se standardritning 5505.

Ritningar
  • 5505_Mastkrona

    https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/5505_-Mastkrona.pdf

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.