Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

Vid projektering ska även andra anordningar eller arrangemang, som upplåtits enligt ordningslagen eller enligt speciellt avtal antecknas och nödvändiga kontakter tas för att tillse att berörd innehavare informeras och genomförandet av projektet ej äventyras.

Vid yttrande till polismyndigheten ställer kommunen villkor, som innebär att tillståndsinnehavare ej har rätt till ersättning eller ersättningsplats. För rättslig reglering måste dock en uppsägning ske enligt ordningslagens 3 kapitel 18 §. 

Vid god framförhållning kan kontakter med berörd handläggare innebära att säsongsvisa eller tillfälliga upplåtelser ges en tidsrymd som anpassats till projektets genomförande.

Följande typer av upplåtelser kan förekomma:

  • Uteserveringar
  • Reklamanläggningar
  • Byggbelamringar
  • Brev- och buntlådor
  • Byggbelamringar
  • Kiosker
  • Evenemang
  • Övrig försäljning (till exempel varuvisningar, foodtruckar, julgranar, marknader mm)

 

Speciellt avtal med reklamaktören JCDecaux

Staden har ett speciellt avtal med aktören JCDecaux som gäller till juli 2026. Avtalet innebär att majoriteten av deras reklamanläggningar, som står på markupplåtelse, har rätt till ny plats på projektets bekostnad när behov uppstår. God framförhållning krävs vid påverkan på dessa anläggningar.

Huvudmän Riksreklam, Upplåtelse allmän platsmark samt Brev- och buntlådor, se kompetens ”Riksreklam”, ”Upplåtelse allmän platsmark” och ”Brev och buntlådor” till höger på sidan.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.