Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Kopplingsdosor ska ha lägst IP-klass 65 och vara lättmetalldosa UE/USE, LD/LDS eller likvärdig.

Dosor ska placeras så att alla genomföringar hamnar åt sidan eller nedåt.

Dosor som placeras vid eller på armar ska ha samma kulör som arm.

På fasader ska dosor placeras på ett estetiskt sätt så att dosor ej blir i ögonfallande. Tillvägagångssätt ska godkännas av beställaren samt fastighetsägaren.