Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Roksana Kazeroony

Kopplingsdosor ska ha lägst IP-klass 65 och vara lättmetalldosa UE/USE, LD/LDS eller likvärdig.

Dosor ska placeras så att alla genomföringar hamnar åt sidan eller nedåt.

På fasader och vid armar ska dosan ha samma kulör som armen. Dosan placeras på ett estetiskt sätt så att dosan ej blir iögonfallande

Tillvägagångssätt ska godkännas av planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning”, samt fastighetsägaren.