Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Kopplingsdosor ska ha lägst IP-klass 65 och vara av typ GARO lättmetalldosa PR eller ABB AP eller likvärdig.

Dosor ska placeras så att alla genomförningar hamnar åt sidan eller nedåt.

Dosor som placeras vid eller på armar ska ha samma kulör som arm.

På fasader ska dosor placeras på ett estetiskt sätt så att dosor ej blir i ögonfallande. Tillvägagångssätt ska godkännas av beställaren samt fastighetsägaren.