Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Växtbäddar för träd kan utföras på olika sätt, beroende på förutsättningarna. Det traditionella sättet att göra växtbäddar för ett träd, se standardritningarna J3:A, J4:D, J4:E och J4:F. Även om växtbäddarna för träd är dimensionerade enligt typritningarna, ger de ett begränsat utrymme för rottillväxt. Trädens rötter söker sig alltså med tiden utanför växtbädden. Det är därför viktigt att ta hänsyn till omgivande mark vid val av växtbädd för träd.
 
Vid projektering ska stora och sammanhängande växtbäddar eftersträvas. Det bästa för träden är om de står i sammanhängande grönytor. Ska en gräsklädd och trädplanterad remsa byggas mellan gångbana och gata bör en överbyggnad göras i hela denna yta enligt principen 40 centimeter mineraljord under 60 centimeter mullhaltig växtjord, se ritning J5. Ytskiktet bör vara så genomsläppligt som möjligt. En växtbädd på minst 16 m2 och ett djup på 1,1 meter bör eftersträvas. För träd som ska bli riktigt stora krävs minst 25m². Träd placeras så centrerat som möjligt i växtbädden. Vid frågor tas kontakt enligt kompetens ”Träd”.

I trånga miljöer kan det i vissa fall vara nödvändigt att anlägga växtbäddar med skelettjord/makadam med biokol som delvis går in under hårdgjord yta för att uppnå tillräckligt goda växtbetingelser för träd. Sådana bäddar utförs enligt standardritning J3:A. Eventuell växtbädd under hårdgjord gatumark som stadsmiljöförvaltningen förvaltar tillåts endast under gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser för personbilar. 

 

Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.