Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Nyproduktion

Aluminium ska före målning avfettas för att få vidhäftning samt svepblästras till ytråhet ”fin”. En epoxigrundfärg avsedd för aluminiumytan ska användas som första skikt, därefter kan önskat färgsystem användas.

Aluminium får ej obehandlat gjutas in i betong.

 

Förslag till målningssystem:

  • Rengöring och avfettning
  • Svepblästring till ytråhet ”fin” enligt ISO 8503-2 (G)
  • Grundfärg av epoxi, t > 40 μm
  • Järnglimmerpigmenterad epoxi, t > 75 μm
  • Täckfärg av polyuretan alt. Tvåkomponent isocyanatfri acrylfärg, t > 60 μm

 

Befintliga konstruktioner

Vid ommålning av befintliga aluminiumkonstruktioner ska korrosionsprodukter och färg avlägsnas genom våtblästring, det vill säga vatten under högt tryck med inblandning av blästermedel. Ytråhet ”fin” enligt ISO 8503-2 (G).

I övrigt väljs målningssystem enligt ovan.