Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Om enbart spårplan upprättas ska även information för utsättningsplanen läggas in här. Ritningen upprättas i skala 1:400 alternativt 1:200.

 

Ritningen bör innehålla följande uppgifter:

 • Grundkarta
 • Norrpil
 • Koordinatkryss och koordinater för tre koordinatkryss
 • Polygon- och fixpunkter
 • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar
 • Inmätt befintligt spår (uppdatera grundkartan med detta)
 • Nytt spårläge
 • Längdmätning
 • Normalsektionernas utbredning (i längsled)
 • Gränser för olika rältyper
 • Utbredning anslutningsjustering (i längsled)
 • Betongplattans utbredning
 • Geotekniska åtgärder, exempelvis områden med stabilitetspålning eller lättfyllning, kemisktekniska produkter eller vibrationsdämpande mattor
 • Numrerade provgropar med beskrivning av de olika lagren samt lagertjocklekar redovisade i tabellform på ritningen alternativt på eget blad – alternativt redovisning på provgropsritning

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.