Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Om enbart spårplan upprättas ska även information för utsättningsplanen läggas in här. Ritningen upprättas i skala 1:400 alternativt 1:200.

 

Ritningen bör innehålla följande uppgifter:

 • Grundkarta
 • Norrpil
 • Koordinatkryss och koordinater för tre koordinatkryss
 • Polygon- och fixpunkter
 • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar
 • Inmätt befintligt spår (uppdatera grundkartan med detta)
 • Nytt spårläge
 • Längdmätning
 • Normalsektionernas utbredning (i längsled)
 • Gränser för olika rältyper
 • Utbredning anslutningsjustering (i längsled)
 • Betongplattans utbredning
 • Geotekniska åtgärder, exempelvis områden med stabilitetspålning eller lättfyllning, kemisktekniska produkter eller vibrationsdämpande mattor
 • Numrerade provgropar med beskrivning av de olika lagren samt lagertjocklekar redovisade i tabellform på ritningen alternativt på eget blad – alternativt redovisning på provgropsritning

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.