Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Markvärmen har fjärrvärmenätets varmvatten som energikälla. Det varma vattnet leds ut via matarledning och fördelningsrör till värmeslingor i marken som smälter snö och is.

Uppvärmda ytor redovisas som raster vid beställning av Kommunala Samlingskartan. Arbetsritningar för slingorna finns på trafikkontoret, se kompetens ”Markvärme” till höger på sidan. Bestämmelser se 13F Regler för arbeten i områden med markvärme.

Ska kallas till startmöte/ledningsägarmöte.

Kontakter