Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Flygare Palmnäs

Mål för spårvägsbanan

Inom spårväg har trafikkontoret infört ett antal mål för att förbättra framkomligheten, tillgängligheten och säkerheten.

Trafikkontoret har mål som följs upp och utvärderas inom följande områden:

  • Mål för växelstyrning
  • Mål för kontaktledningshaveri
  • Mål för urspårningar
  • Mål för tillfälliga hastighetsbegränsningar
  • Mål för ”gnissel”
  • Mål för fall i vagn och fotgängarolyckor