Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Byggnation som påverkar befintlig trafiksignalanläggning

Projektets entreprenör övertar, efter kontakt med underhållsentreprenör samt efter överlämnande av dokumentet ”Driftförändring”, fullt ansvar för hela den överlämnade signalanläggningen.

Nedan arbeten avropas från beställaren och utförs av dennes driftentreprenör.

  • Signallyktor som berörs säckas med tät, ogenomsläpplig orange säck
  • Vid säckning ska akustiska enheter alltid kopplas bort
  • Detektorslinga som inte används ska kopplas bort

 

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.