Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Tillämpning av TRVINFRA-00224
Förutsättningar
Klimatzon 1
ÅDT k = årsmedeldygnstrafik per körfält
Standardaxlar N ekv = 237.25 ÅDT totalt
Beräkningsanvisning: TRVINFRA-00224

  • om k = 0
  • om A = 5%
  • om B = 1,3
  • om n = 20

1) Utgår vid utläggning i ett skede.
2) Urschaktning vid lösa terrassytor 12BE2 Urschaktning.
3) Krav enligt 13PA1 TBv/bel, Teknisk Beskrivning Väg/Beläggning – Funktionella egenskaper —– = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.
4) inkl. lera med cuk = >25 kPa
5) Kolumn 6 enbart avsedd att användas för terrassmaterial av lera med cuk = 10-25 kPa —– = gräns mellan 1:a och 2:a skedet.