Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Trafikkontoret utvecklar och förvaltar såväl övergripande som detaljerade modeller för olika trafikslag. Modellerna beskriver trafiken idag samt för ett prognosår. Modellerna kan användas för att visa trafikflöden vid förändringar av infrastruktur eller exploatering, riktningsfördelning för trafik från ett område, svängandelar i korsningar, restider, kölängder m.m.

Trafikmodellerna kan delas in i övergripande modeller/makromodeller och detaljerade modeller/mikromodeller. De verktyg som trafikkontoret använder för detta är verktygen Visum och Vissim.

 

Kontakter