Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Utvärdering av spårövergångar

Dokumentet ”Utvärdering av ombyggda spårövergångars utformning och funktion” förklarar bakgrund till val av teknisk lösning för spårövergångar.

Dokumentet ”Utformning vid övergångar där spårvagn trafikerar kollektivtrafikkörfält – konflikten mellan säkerhet, gestaltning och lagstiftning” har som mål att öka förståelsen för hur olika fysiska nyckelelement påverkar punkter där oskyddade trafikanter och övriga trafikslag korsar varandras väg.
Syftet är att skapa ett helhetsgrepp och föra samman trafik- och spårvägsplaneringen. Det är viktigt att skapa säkra och trygga trafiklösningar i konfliktzonen som stöds av såväl Trafikförordningen, Förordningen om säkerhet vid tunnelbana och spårväg samt Vägmärkesförordningen.
Till dokumentet finns bilagor som beskriver hur en passage vid ett spårområde bör markeras för att skapa säkra, trygga och tillgängliga övergångar som ger samtliga trafikanter en tydlig upplysning om hur man ska passera och agera.