Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Gatustrukturen bör i första hand utformas så att vändplatser kan undvikas. Där det inte är möjligt ska vändplatser i första hand utformas för rundkörning, framför allt vid skolor, förskolor och över övriga ytor där det rör sig oskyddade trafikanter.

Vid avfallshantering ska hänsyn tas till de krav som finns framtagna av Kretslopp och vatten, se till höger på sidan.

I undantagsfall kan gator utan vändplats förekomma. Stickgatan bör då inte vara längre än 50 meter.

Utformning av vändplats för typfordon LOS (sopbilar)

Följande två bilder visar backvändning och rundkörning enligt Göteborgs Stad Kretslopp och vatten. För mer information läs dokumentet ”Gör rum för miljön”, främst sid 16.

LOS-bilar (9,4 m) klarar måtten enligt bilderna nedan.
Typforndon LBN (12 m lastbil) klarar inte måtten enligt bilderna.