Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Spårvägslast 2012

Belastningsbestämmelser för spårvägsbroar i Göteborg.

Allmänt

Belastningsbestämmelser för spårvägsbroar i Göteborg utgör tillägg och ändringar till TRVINFRA-00226, ”Bro och broliknande konstruktioner, Allmänna krav” samt TRVINFRA-00227, ”Bro och broliknande konstruktioner, Byggande”. ”Spårvägslast 2012” beskriver belastningar från spårvagn.

För spårvägsbroar upplåten för allmän trafik eller kollektivtrafik med buss ska ”Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:57) och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)” tillämpas.

Om lag, förordning eller myndighetsföreskrift ställer hårdare krav än TRVINFRA-00226 samt TRVINFRA-00227 gäller dessa krav före krav i TRVINFRA-00226 samt TRVINFRA-00227.
Bestämmelserna gäller för Göteborgs Stad.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.