Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Spårvägslast 2012

Belastningsbestämmelser för spårvägsbroar i Göteborg.

Allmänt

Belastningsbestämmelser för spårvägsbroar i Göteborg utgör tillägg och ändringar till TDOK 2016:0204, Version 3.0. ”Spårvägslast 2012” beskriver belastningar från spårvagn.

För spårvägsbroar upplåten för allmän trafik eller kollektivtrafik med buss ska ”Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2018:57) och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)” tillämpas.

Om lag, förordning eller myndighetsföreskrift ställer hårdare krav än TDOK 2016:0204, Version 3.0 gäller dessa krav före krav i TDOK 2016:0204, Version 3.0.
Bestämmelserna gäller för Göteborgs Stad.