Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Äldre gatstenstyper finns i stor mängd sedan före standardiseringen 1969. Av dessa kan nämnas gångbanesten som används till raka skift vinkelrätt i gångbanor.

Måtten är ca 100 x 120 mm.

Storgatsten hade före 1969 tre kvalitetsklasser med olika mått:

Om begagnad storgatsten används kan enstaka stenar vara upp till 200 mm höga, som framgår av tabellen. Detta kräver extra utrymme eller utsortering av sådan sten.

”Knott” är all gatsten som är mindre än smågatsten.

Dessa stentyper återsätts av historiska skäl i mån av tillgång.