Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Detta kapitel innehåller anvisningar som gäller för drift, skötsel och underhåll på allmän platsmark samt naturmark i Göteborgs Stad.
Avsteg från standard eller anvisning beskriven i TH får inte ske utan särskilt godkännande av stadsmiljöförvaltningen. Se vidare 1 Om TH.