Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Varje fastighetsägare ansvarar för skyfallsvatten på sin egen fastighet. Skyfallsåtgärder som vidtas på egna fastigheten medför också ett ansvar för dess konsekvenser på alla berörda fastigheter.

Kommunen är en stor fastighetsägare och en god planering behövs. Skyfallsvattnets väg ska planeras och nödvändiga åtgärder mot översvämningar i byggnader och på gator ska vidtas. Det ska beaktas att förändringar av marknivåer kan förändra vattnets flödesväg.

Anläggningar för skyfall delas in i tre typer:

  • Skyfallsleder
  • Skyfallsytor
  • Styrning av skyfall

 

Områden där beräkningar/uppskattningar visar på stora flöden kräver en extra översyn av säkerheten. Utöver riskerna för egendomsskador så finns det risker för allvarliga personskador.

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.