Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Denna typ av markvärme har fjärrvärmenätets varmvatten som energikälla. Det varma vattnet leds via en plattvärmeväxlare som är förbunden med markvärmens fördelningsrör och värmeslingor som smälter snö och is.

Uppvärmda ytor redovisas som raster vid beställning av Kommunala Samlingskartan.
Bestämmelser och kartor för arbete i områden med markvärme som är ansluten till fjärrvärmenätet, se

För kontakt se kompetens ”Tekniska anläggningar”, kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.