Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

I samband med att detaljprojekteringen startar ska startmöte för projektering ske och protokollföras enligt ”Protokoll startmöte projektering (mall)”. Syftet är att klarlägga frågor om kvalitet, tidplan och kostnader.

Protokoll skrivs enligt ”Protokoll projekteringsmöte (mall)”. Viktigt att anpassa mallen till specifikt projekt tidigt i projekteringsfasen och att konsulten noggrant följer krav och hänvisningar till olika kapitel i Teknisk Handbok.

Se 12HF Rutiner byggnadsverk för hur byggnadsverk ska hanteras från projektstart till projektslut samt i förvaltningssystemet BaTMan.

Dokument

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.