Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Efter beställning ska konsulten tillsammans med kompetens ”Trafiksignaler” till höger på sidan samråda om genomförandet.

För att ansöka om konto till systemet Trafiksignalanläggningar, se 1HD Trafiksignaler.

Handlingar som ska upprättas:

 • Signalplan
 • Kabelplan
 • Mängdförteckning med beskrivande text
 • El-tekniska bilagor 
  • Kabelschema
  • Föranmälan El
 • Funktionsbeskrivningar
  • Signalväxlingsschema
  • Detektorfunktionsbeskrivning
  • Väg-tid diagram

 

För leverans av bygghandlingar, se 12DA1 Format.

I de projekt en markkonsult upphandlar trafiksignalprojektör, ansvarar markkonsulten för administrativa föreskrifter och ledningsplan. 12CE1.9 Signal och signalkabelplan 

 

Mängdförteckning med beskrivande text

Mängdförteckning med beskrivande text ska upprättas enligt stadsmiljöförvaltningens komplement till AMA El, ”Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA EL”, se 12CB2 Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA El .

 

Ombyggnad av eller i närhet av trafiksignalanläggning.

Projektets entreprenör övertar efter kontakt med underhållsentreprenör samt överlämnande av dokumentet ”Driftförändring” fullt ansvar för hela den överlämnade signalanläggningen.

Nedan arbeten beställs från respektive driftområdes underhållsentreprenör av beställaren.
Alla ingående kostnader för detta arbete belastar beställaren.

 • Signallyktor som berörs säckas med tät, ogenomsläpplig orange säck
 • Vid säckning ska akustiska enheter alltid kopplas bort
 • Detektorslinga som inte används ska kopplas bort

 

El-tekniska bilagor

Kabelschemat ska redovisa samtliga kablar, signalstolpar, detektorer, kopplingsskåp, styrapparater och annan utrustning i trafiksignalanläggningen. Antal och typ av kablar ska beskrivas samt kopplingsvägar. Signalkablar ska kopplas enligt principer stjärnmatning. Dessutom ska framgå vad som är befintligt och nytt.

Vid behov bifogas ifylld föranmälan till nätägaren.

 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningar ska användas som underlag vid styrapparatprogrammering. Handlingarna ska utföras enligt Trafikverkets publikation 1991:55, DV8 1991-12.

Följande handlingar ska upprättas:

 • Konfliktmatris
 • Spärrtidsmatris
 • Signalgruppsfunktioner för samtliga använda tidplaner
 • Detektorfunktioner
 • Övriga handlingar som krävs för att färdigställa styrapparatprogrammeringen, till exempel beskrivning av planvals- och prioriteringsfunktioner

 

För leverans av bygghandlingar, se 12DA1 Format.