Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Efter beställning ska konsulten tillsammans med trafikkontoret samråda om genomförandet.

För att ansöka om konto till systemet Trafiksignalanläggningar, se 1HD Trafiksignaler.

 

Handlingar som ska upprättas:

 • Signalplan
 • Kabelplan
 • Mängdförteckning med beskrivande text
 • El-tekniska bilagor 
  • Kabelschema
  • Föranmälan El
 • Funktionsbeskrivningar
  • Signalväxlingsschema
  • Detektorfunktionsbeskrivning
  • Väg-tid diagram

I de projekt där trafikkontoret upphandlar en markkonsult som i sin tur upphandlar trafiksignalprojektör, ansvarar markkonsulten för administrativa föreskrifter och ledningsplan. 12CE1.9 Signal och signalkabelplan 

 

Mängdförteckning med beskrivande text

Mängdförteckning med beskrivande text ska upprättas enligt trafikkontorets komplement till AMA El 19, ”TK’s ändringar och tillägg till AMA EL”, se 12CB2 TK’s ändringar och tillägg till AMA El .

 

El-tekniska bilagor

Kabelschemat ska redovisa samtliga kablar, signalstolpar, detektorer, kopplingsskåp, styrapparater och annan utrustning i trafiksignalanläggningen. Antal och typ av kablar ska beskrivas samt kopplingsvägar. Dessutom ska framgå vad som är befintligt och nytt.

Vid behov bifogas för-ifylld föranmälan till Göteborg Energi AB i handlingen (finns på Göteborg Energis hemsida).

 

Funktionsbeskrivningar

Funktionsbeskrivningar ska användas som underlag vid styrapparatprogrammering. Handlingarna ska utföras enligt Trafikverkets publikation 1991:55, DV8 1991-12.

Följande handlingar ska upprättas:

 • Konfliktmatris
 • Spärrtidsmatris
 • Signalgruppsfunktioner för samtliga använda tidplaner
 • Detektorfunktioner
 • Övriga handlingar som krävs för att färdigställa styrapparatprogrammeringen, till exempel beskrivning av planvals- och prioriteringsfunktioner