Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Stomplan är en fiktiv ritningstyp som ej redovisas, det vill säga plottas ut separat. Den används som grund för samtliga planer. Standardskala är 1:400. Vid behov upprättas stomplan i skala 1:200, där tydligheten kräver detta, exempelvis vid projekt med många befintliga ledningar till exempel i centrala staden.

 

På stomplan ska finnas:

 • Grundkartan från SBK:s kartarkiv i digital form
 • Befintligt spårläge
 • Gränser enligt detaljplan eller motsvarande
 • Ny komplettering av grundkartan från fältmätning vid behov
 • Nya kantstöd och vägkanter utan kantstöd
 • Trappor, murar och övriga byggnadsverk
 • Träd (solitärer)
 • Koordinatberäknade punkter utan nummer
 • Polygon- och fixpunkter
 • Koordinater för tre koordinatkryss, som bildar hörn i så stor kvadrat eller rektangel som möjligt
 • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar
 • Gatunamn och/eller objektnummer
 • Kvartersnamn
 • Norrpil
 • Längdmätning för respektive objekt
 • Skala i namnrutan

Se ritningsmall ”0003-Stomplan” till höger på sidan, för instruktioner och användning se 1EA Instruktion ritningsmallar.

Ritningar
 • 0003-Stomplan

  https://tekniskhandbok.goteborg.se/wp-content/uploads/0003-Stomplan_2022-04.dwt