Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Stomplan är en fiktiv ritningstyp som ej redovisas, det vill säga plottas ut separat. Den används som grund för samtliga planer. Standardskala är 1:400. Vid behov upprättas stomplan i skala 1:200, där tydligheten kräver detta, exempelvis vid projekt med många befintliga ledningar till exempel i centrala staden.

 

På stomplan ska finnas:

 • Grundkartan från stadsbyggnadsförvaltningens kartarkiv i digital form
 • Befintligt spårläge
 • Gränser enligt detaljplan eller motsvarande
 • Ny komplettering av grundkartan från fältmätning vid behov
 • Nya kantstöd och vägkanter utan kantstöd
 • Trappor, murar och övriga byggnadsverk
 • Träd (solitärer)
 • Koordinatberäknade punkter utan nummer
 • Polygon- och fixpunkter
 • Koordinater för tre koordinatkryss, som bildar hörn i så stor kvadrat eller rektangel som möjligt
 • Konnektionslinjer mellan ritningar och hänvisning till angränsande ritningar
 • Gatunamn och/eller objektnummer
 • Kvartersnamn
 • Norrpil
 • Längdmätning för respektive objekt
 • Skala i namnrutan

Se ritningsmall ”0003-Ritningsmall stomplan” till höger på sidan, för instruktioner och användning se 1EA Instruktion ritningsmallar.

För generella regler för upprättande av ritningar se 12CE Ritningar.

Ritningar

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.