Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Syftet för ”Mall startmötesprotokoll”  är att skapa en god och strukturerad samordning av entreprenaden. Den ska utgöra grund för första byggmöte. 

I större eller ur miljösynpunkt komplexa projekt bör ett särskilt miljöstartmöte hållas, se ”Checklista för miljöstartmöte entreprenör” till höger på sidan.

Dokument