Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Syftet för ”Protokoll startmöte entreprenad (mall)” och ”Protokoll byggmöte (mall)” är att skapa en god och strukturerad samordning av entreprenaden. Den ska utgöra grund för första byggmöte. 

I större eller ur miljösynpunkt komplexa projekt bör ett särskilt miljöstartmöte hållas, se ”Checklista för miljöstartmöte entreprenör” till höger på sidan.

Syftet för ”Nöjdförklaring (mall)” är att dokumentera eventuella anmärkningar, överenskommelser etc. med externa aktörer som är direkt påverkade av projektet.