Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Nyproduktion

Allt varmvalsat stål ska rengöras, avfettas, blästras, förbehandlas och målas för angivet bruk.

I de fall kallvalsat stål förekommer ska stålet avfettas och därefter svepblästras till ytråhet ”fin”.

Kanter och notchar på stål i bärande konstruktioner behandlas en gång extra med mellanfärg, t > 40 μm.

Zinkinnehållet i grundfärg av zinkepoxi ska vara minst 90% torrhalt.

Reparationsmålning av skador i from av transport, hantering och mindre svetsarbete ska utföras enligt krav på befintliga konstruktioner.

Förslag till målningssystem: System TS44-RS3 i SIS-TS 44:2017 enligt AMA Anläggning kod GBD.1.

Befintliga konstruktioner

Stål ska rengöras och avfettas.

Befintliga konstruktioner ska för att erhålla bästa livslängd på sitt rostskydd, blästras till stålrent. Blästringsgrad ska vara lägst Sa 2½ på icke korroderade ytor. Korroderade ytor som bedöms som gravrost, blästras till Sa 3.

Zinkinnehållet i grundfärg av zinkepoxi ska vara minst 90% torrhalt.

Vid ommålning av konstruktioner med rostgrad lika med eller bättre än rostgrad C används målningssystem C5.08 enl. SS-EN ISO 12944-5. Utförande enligt AMA Anläggning, kod LCB.6123 med grundfärg av zink.

Vid ommålning på gamla konstruktioner med gravrost (rostgrad D) används målningssystem enl. AMA Anläggning, kod LCB.6122 med grundfärg av epoximastic.

Partiell bättringsmålning ska utföras beroende av förbehandlingsgrad angivna under koden LCB.6131 eller LCB.6132 i AMA Anläggning.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.