Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Nyproduktion

Allt varmvalsat stål ska blästras till lägsta rengöringsgrad Sa 2½ enligt SS EN ISO 8501-1:2007 och målas för angivet bruk.

I de fall kallvalsat stål förekommer ska stålet avfettas och därefter svepblästras till ytråhet ”fin” enligt ISO 8503-2.

Kanter och notchar på stål i bärande konstruktioner behandlas en gång extra med mellanfärg, t > 40 μm.

Reparationsmålning av skador i from av transport, hantering och mindre svetsarbete ska utföras enligt följande:

Tvättning, stålborstning till St 2 enl SS EN ISO 8501-1:2007 och lågmolekylär aluminiumpigmenterad epoxi 100 my. Därefter målas enligt nyproduktionssystem till beställd färgtjocklek.

 

Förslag till målningssystem: System A5M.06 enligt AMA 10 kap GBD.1

 • Rengöring och avfettning
 • Blästring till Sa 2½, ytråhet ”medium” enligt ISO 8503-2 (G)
 • *Grundfärg av zinkepoxi t > 40 μm
 • Mellanfärg av järnglimmerpigmenterad polyamidhärdad epoxi, 2 x ca 80 μm
 • Täckfärg av modifierad polyuretanfärg alt tvåkompenent isocyanatfri acrylfärg, 2 x ca 60 μm

*  Zinkinnehåll i färgen 90% torrhalt

 

Förslag till målningssystem: System A5M.06 enligt ISO 12944

 • Rengöring och avfettning 
 • Blästring till Sa 2½, ytråhet ”medium” enligt ISO 8503-2 (G)
 • **Grundfärg av zinkepoxi t > 60 µm
 • Mellanfärg av järnglimmerpigmenterad polyamidhärdad
   epoxi, 2 x ca 80 µm
 • Täckfärg av modifierad polyuretanfärg alt tvåkompenent
   isocyanatfri acrylfärg, 2 x ca 60 µm

** Zinkinnehåll 80% torrhalt

 

Befintliga konstruktioner

Befintliga konstruktioner ska för att erhålla bästa livslängd på sitt rostskydd, blästras till stålrent. Blästringsgrad ska vara lägst Sa 2½ på icke korroderade ytor. Korroderade ytor som bedöms som rostgrad D enligt SS EN ISO 8501-1 (gravrost), blästras till Sa 3.

Vid ommålning av konstruktioner som är målade med zinkepoxi alternativt zinksilikat används zinkepoxi som grundfärg, system A5M.06

Vid målning på gamla konstruktioner med gravrost används lågmolekylär epoxi typ mastic istället för zinkepoxi som grundfärg.

 • Rengöring och avfettning
 • Blästring till C Sa 2½, ytråhet ”medium” enligt ISO 8503-2 (G)
 • Grundfärg av lågmoleklär epoxi med aluminiumpigment 100 μm
 • Mellanfärg av järnglimmerpigmenterad polyamidhärdad epoxi, 2 x ca 80 µm
 • Täckfärg av modifierad polyuretanfärg alt tvåkompenent isocyanatfri acrylfärg, 2 x ca 60 µm

Om blästring är omöjlig att utföra på objektet ska rengöringsgraden vara lägst St 2, (stålborstning). Färger som är yttoleranta ska då användas, det vill säga färger som klarar att strykas på en dåligt rengjord yta, exempelvis 2-komponent lågmolekylär aluminiumpigmenterad epoxi. Färgkvalitet vid övermålning ska passa ihop med underliggande kvalitet.