Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Nyproduktion

Allt varmvalsat stål ska ska rengöras, avfettas, blästras och förbehandlas enl. SIS-TS 44:2017, tabell 3 och målas för angivet bruk.

I de fall kallvalsat stål förekommer ska stålet avfettas enl. SS-EN ISO 12944-4 och därefter svepblästras till ytråhet ”fin” enligt SS-EN ISO 8503-2.

Kanter och notchar på stål i bärande konstruktioner behandlas en gång extra med mellanfärg, t > 40 μm.

Zinkinnehållet i grundfärg av zinkepoxi ska vara minst 90% torrhalt.

Reparationsmålning av skador i from av transport, hantering och mindre svetsarbete ska utföras enligt SIS-TS 44:2017, kapitel 9.8.

 

Förslag till målningssystem: System TS44-RS3 enligt AMA Anläggning 20 kod GBD.1 och SIS-TS 44:2017.

Förslag till målningssystem: System C5.08 enligt SS-EN ISO 12944-5:2019

 

Befintliga konstruktioner

Stål ska rengöras och avfettas enl. SIS-TS 44:2017, tabell 3

Befintliga konstruktioner ska för att erhålla bästa livslängd på sitt rostskydd, blästras till stålrent. Blästringsgrad ska vara lägst Sa 2½ på icke korroderade ytor. Korroderade ytor som bedöms som rostgrad D enligt SS EN ISO 8501-1 (gravrost), blästras till Sa 3.

Zinkinnehållet i grundfärg av zinkepoxi ska vara minst 90% torrhalt.

Vid ommålning av konstruktioner med rostgrad lika med eller bättre än rostgrad C används målningssystem enl. AMA Anläggning 20, LCB.6123 med grundfärg av zink. System C5.08 enl. SS-EN ISO 12944-5.

Vid ommålning på gamla konstruktioner med gravrost (rostgrad D) används målningssystem enl. AMA Anläggning 20, LCB.6122 med grundfärg av epoximastic.

Vid partiell bättringsmålning ska förbehandling följa standarden ISO 8501-2 samt AMA Anläggning 20 LCB.613. Därefter används färgsystem beroende av förbehandlingsgrad angivna under rubriken LCB.6131 eller LCB.6132 i AMA Anläggning 20.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.