Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

I detta kapitel beskrivs de krav som projektet behöver följa med avseende på hur och med vilken kvalité handlingarna ska levereras till stadsmiljöförvaltningens förvaltare och förvaltningssystem.

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation innefattar relationshandling samt den dokumentation som förvaltaren definierat att projektet ska leverera, se 12CF Dokumentöversikt med underkapitel.

Relationshandling

Relationshandling definieras enligt SS32266:2008.

Relationshandlingarna utgörs av bygghandlingarna kompletterade med (ändrade eller uppdaterade efter) information om alla ändringar som skett under entreprenadtiden men som inte blivit införda i dessa. Resultatet ska visa det verkliga utförandet av den färdiga anläggningen. Följande åtgärder ska vidtas:

  • Ändringar i förhållande till senaste version av bygghandlingar ska arbetas in, men till skillnad mot ändringar tidigare i processen ska dessa inte markeras i dokumentet.
  • Föregående ändringsmarkeringar ska tas bort.
  • Ändringstabellen ska fyllas i med aktuella uppgifter.
  • I statusrutan ska anges RELATIONSHANDLING.
  • Dokumentet ska ges en ny ändringsbeteckning.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.