Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Vid val av ytbeklädnad ska hänsyn tas till följande faktorer för att den färdiga ytan ska fungera på ett tillfredsställande sätt:

  • Möjlighet till rationell och arbetssäker skötsel
  • Anläggningskostnad
  • Skötselkostnad
  • Estetik
  • Erosionsproblem
  • Ekologiska förutsättningar
  • Möjlighet att infiltrera regnvatten
  • Trafiksäkerhet (fri sikt, optisk ledning, bländskydd med mera)
  • Problem för allergiker som orsakas av växter, särskilt i bostadsområden
  • Tillgänglighet

 

Dokument