Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

Effekter av ett förändrat klimat gör att staden behöver anpassas för att klara extrema väderhändelser. Effekter av ett förändrat klimat gör att staden behöver anpassas för att klara extrema väderhändelser. Sedan 2004 arbetar alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad under ledning av stadsbyggnadsförvaltningen och i samverkan med Trafikverket för en bra hantering av skyfall och högvatten.

Göteborgs Stad har tagit fram en hydromodell och strukturplaner för skyfall som är grund för kommande beslut om prioriteringar och skyddsinsatser. Ett tematiskt tillägg till vår översiktsplan har tagits fram och antogs 2019, tillägget omfattar underlag för mål och strategier, juridik kring översvämningsskydd i planeringen och tematiska kartor. I planeringen ska vi redan idag ta hänsyn till kommande stigande vattennivåer. På Göteborgs Stads hemsida finns mer information gällande extremväder, se länk ”Rapporter och statistik om extremt väder” till höger på sidan.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.