Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Effekter av ett förändrat klimat gör att staden behöver anpassas för att klara extrema väderhändelser. Effekter av ett förändrat klimat gör att staden behöver anpassas för att klara extrema väderhändelser. Sedan 2004 arbetar alla förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad under ledning av stadsbyggnadsförvaltningen och i samverkan med Trafikverket för en bra hantering av skyfall och högt vatten. Sedan 2020 samordnas stadens arbete kring högvattenskydd genom ”Program Högvattenskydd” som leds av SLK.

Göteborgs Stad har tagit fram en hydromodell och gjort modelleringar som ligger till grund för kommande beslut om prioriteringar och skyddsinsatser. Ett tematiskt tillägg till vår översiktsplan har tagits fram och antogs 2019. Tillägget omfattar mål och strategier, rekommendationer i planeringen, juridik kring översvämningsskydd och tematiska kartor. I planeringen ska hänsyn tas till kommande stigande vattennivåer och extremväder. På Göteborgs Stads hemsida finns mer information gällande extremväder, se länk ”Rapporter och statistik om extremt väder” till höger på sidan.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.