Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Peter Svenson

Träd i staden utför viktiga ekosystemtjänster för sin omgivning. Mer om ekosystemtjänster samt träd finns i stadsmiljöpolicyn se Stadens Träd till höger på sidan.

Göteborg ska förbli och fortsätta utvecklas till en stad med ett rikt trädbestånd. I den tidiga planeringen behöver kontakt tas med stadsmiljöförvaltningen för att stämma av artval/växtval, utrymmen och lösningar. Kontakt tas i första hand med respektive parkförvaltare och i andra hand med planeringsledare träd, se kompetens Träd till höger på sidan.

För vägledning av träd som är lämpliga för Göteborgs lokala ståndorter se dokument Rekommenderade träd 2020-2025, Parker och naturområden-Handbok för ett varierat växt- och djurliv samt Grova träd till höger på sidan. Se även 12TA1 Allmänna riktlinjer och 12TA1.7 Växtkvalitet, växtval och plantering.

Växtbäddar

Växtbäddar för träd behöver både yta och volym för att trädet ska kunna leva och utvecklas på ett bra sätt.

  • Mindre-medelstora träd med sluthöjd 10-12 m behöver som regel en växtbädd om 16 m2 x 1,1 m.
  • Stora träd med sluthöjd 20-25 m behöver 25 m2 x 1,1 m.

Träd behöver stå så centrerat i växtbädden som möjligt. Det är ofta en fördel om växtbäddar för träd som står i rad/nära varandra hänger ihop i en större växtbädd. Se vidare 12TA6.1.1 Växtbäddar för träd.

Växtbäddar eller skelettjordar under hårdgjord gatumark som stadsmiljöförvaltningen förvaltar tillåts endast under gång- och cykelbanor samt parkeringsplatser för personbilar.