Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Vid schaktning ska stor försiktighet ske intill växlar, minuskablar och kontaktledning. Om arbeten utförs närmare kontaktledning än 2,0 m ska elsäkerhetsverkets föreskrifter följas. Avstängd kontaktledning innebär inte att alla master är strömlösa. Vid arbeten intill mast med skåp och frånskiljare måste arbetsbevis från funktionsentreprenör på kontaktledning ges innan start. Vid arbete intill tvärtrådar ska funktionsentreprenören kontaktas för eventuell isolationsmätning och eventuell uppmärkning med reflexmaterial.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.