Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Vid schaktning ska stor försiktighet ske intill växlar, minuskablar och kontaktledning. Om arbeten utförs närmare kontaktledning än 2,0 m ska elsäkerhetsverkets föreskrifter följas. Avstängd kontaktledning innebär inte att alla master är strömlösa. Vid arbeten intill mast med skåp och frånskiljare måste arbetsbevis från funktionsentreprenör på kontaktledning ges innan start. Vid arbete intill tvärtrådar ska funktionsentreprenören kontaktas för eventuell isolationsmätning och eventuell uppmärkning med reflexmaterial.