Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Produktkraven gäller för makadamballast TK klass 1 och TK klass 2 enligt nedan ”Makadamballast TK klass 1” och ”Makadamballast TK klass 2”. För varje klass anges två kvalitéer med hänsyn till finjordshalten 0.5% och 2% (avser borttvättad mängd), enligt ”Tabell kornstorleksfördelning TK klass 1” och ”Tabell kornstorleksfördelning TK klass 2” nedan.
 

Kornstorleksfördelning

Kornstorleksfördelningen ska bestämmas genom siktning ”Ballast- Geometriska egenskaper – Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning” enligt SS-EN 933-1.

Siktning ska utföras enligt SS-EN 933-1 ”Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys”. 

Nedan angivna siktar ska användas till respektive klass:

Kornform
Gällande krav och metod för verifiering, finns angivna under respektive produkts rubrik. I angiven metodstandard noteras att ”kornets tjocklek (=T) definieras som vidden hos den minsta spalt genom vilken kornet kan passera”. Då definitionen på spalt inte är tillräckligt förtydligas detta här till: med spalt avses utrymmet mellan två oändligt långa, plana parallella ytor.

 

Kantighet

Kornen hos färdig produkt ska vara kantiga. Kravet kan anses vara uppfyllt om produkten är nyproducerad och i övrigt uppfyller materialkraven.

 

Renhet

Färdig produkt ska vara fri från jordmaterial, växtrester och andra föroreningar.

 

Makadamballast TK klass 1 Kornstorleksfördelning 

Passerande mängd i viktprocent  

Kornform

Färdig produkt ska ha LT index (3) bestämd enligt SS-EN 933-4 på fraktion 31,5-64 mm Medelvärdet ska vara högst 15 %. 

 

Makadamballast TK klass 2 Kornstorleksfördelning

Passerande mängd i viktsprocent

Kornform

Färdig produkt ska ha LT index (3) bestämd enligt SS-EN 933-4 på fraktion 8-31,5 mm. Medelvärdet ska vara högst 20 %.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.