Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Produktkraven gäller för makadamballast TK klass 1 och TK klass 2 enligt nedan ”Makadamballast TK klass 1” och ”Makadamballast TK klass 2”. För varje klass anges två kvalitéer med hänsyn till finjordshalten 0.5% och 2% (avser borttvättad mängd), enligt ”Tabell kornstorleksfördelning TK klass 1” och ”Tabell kornstorleksfördelning TK klass 2” nedan.
 

Kornstorleksfördelning

Kornstorleksfördelningen ska bestämmas genom siktning ”Ballast- Geometriska egenskaper – Del 2: Bestämning av kornstorleksfördelning” enligt SS-EN 933-1.

Siktning ska utföras enligt SS-EN 933-1 ”Bestämning av kornstorleksfördelning genom siktningsanalys”. 

Nedan angivna siktar ska användas till respektive klass:

Kornform
Gällande krav och metod för verifiering, finns angivna under respektive produkts rubrik. I angiven metodstandard noteras att ”kornets tjocklek (=T) definieras som vidden hos den minsta spalt genom vilken kornet kan passera”. Då definitionen på spalt inte är tillräckligt förtydligas detta här till: med spalt avses utrymmet mellan två oändligt långa, plana parallella ytor.

 

Kantighet

Kornen hos färdig produkt ska vara kantiga. Kravet kan anses vara uppfyllt om produkten är nyproducerad och i övrigt uppfyller materialkraven.

 

Renhet

Färdig produkt ska vara fri från jordmaterial, växtrester och andra föroreningar.

 

Makadamballast TK klass 1 Kornstorleksfördelning 

Passerande mängd i viktprocent  

Kornform

Färdig produkt ska ha LT index (3) bestämd enligt SS-EN 933-4 på fraktion 31,5-64 mm Medelvärdet ska vara högst 15 %. 

 

Makadamballast TK klass 2 Kornstorleksfördelning

Passerande mängd i viktsprocent

Kornform

Färdig produkt ska ha LT index (3) bestämd enligt SS-EN 933-4 på fraktion 8-31,5 mm. Medelvärdet ska vara högst 20 %.