Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Tydlig skyltning har stor betydelse för orienterbarheten. Särskilt viktigt är det för personer med nedsatt syn eller hörsel och för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Skyltar vid gångstråk bör placeras utanför gångytan men med direkt närhet så att synskadade kan stå nära och läsa skylten. Skylten placeras så att även rullstolsburna enkelt kan läsa texten.  

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha svårt att förstå skyltar med siffror och bokstäver. Textskyltar bör därför ersättas eller kompletteras med förklarande bild eller symboler, vilket även är en fördel för personer som inte kan svenska språket och barn. Pictogram är ett välkänt grafiskt symbolspråk.

Text och symboler ska synas tydligt mot skyltbotten, det vill säga vara mörk om skyltbotten är ljus och tvärtom, för att ge synskadade så bra läsbarhet som möjligt. God belysning i anslutning till skyltar är viktig.

I befintliga miljöer utgör skyltar ofta ett hinder i gångytorna. Tänk därför särskilt på att följa de regler som finns gällande fri bredd och höjd som finns beskrivna under kapitlen 3NB Skyltsättning, 3NA Vägmärken och 3NC Vägvisning