Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Senast en vecka innan slutbesiktning ska entreprenören överlämna digitala relationsritningar. Ritningarna ska ange omfattningen av garantiåtaganden.
Garantitiden är 3 år för växter.

Skötsel av vegetationsytor ska ske på ett sådant sätt att ställda krav på växternas kondition, trafiksäkerheten, estetik och trivsel uppfylls.

Växter som byts ut under eller vid garantibesiktningen ska öka i storlek motsvarande beräknad tillväxt mellan slutbesiktningen och utbytesdagen och garantitiden förlängs med tre år för respektive utbytt växt. Tillväxten i växtmaterialet ska vara normal för varje art, för att växten ska anses etablerad.

Uppföljning av etableringsskötseln kommer att ske dels med överenskomna intervaller och dels genom stickprovskontroll.