Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Senast en vecka innan slutbesiktning ska entreprenören överlämna digitala relationsritningar. Ritningarna ska ange omfattningen av garantiåtaganden.
Garantitiden är 3 år för växter.

Skötsel av vegetationsytor ska ske på ett sådant sätt att ställda krav på växternas kondition, trafiksäkerheten, estetik och trivsel uppfylls.

Växter som byts ut under eller vid garantibesiktningen ska öka i storlek motsvarande beräknad tillväxt mellan slutbesiktningen och utbytesdagen och garantitiden förlängs med tre år för respektive utbytt växt. Tillväxten i växtmaterialet ska vara normal för varje art, för att växten ska anses etablerad.

Uppföljning av etableringsskötseln kommer att ske dels med överenskomna intervaller och dels genom stickprovskontroll.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.