Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1

Stadsmiljöförvaltningen är väghållningsmyndighet för gator i Göteborg Stad.

Vid arbeten som innebär att du behöver schakta/gräva i marken som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen kräver att det finns ett starttillstånd. Denna process visar de ingående aktiviteterna som kan krävas för att erhålla ett starttillstånd och vilka krav som gäller för återställelse efter genomfört arbete.

För utförliga krav kopplat till trafikföringsprinciper, TA-plan och starttillstånd se TH 15 Arbete på gata (APG)  samt vid arbete i närhet av spår, Säkerhetsordning för spårväg och industrispår, SÄO.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.