Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1

Stadsmiljöförvaltningen är väghållningsmyndighet för gator i Göteborg Stad.

Vid arbeten som innebär att du behöver schakta/gräva i marken som förvaltas av stadsmiljöförvaltningen kräver att det finns ett starttillstånd. Denna process visar de ingående aktiviteterna som kan krävas för att erhålla ett starttillstånd och vilka krav som gäller för återställelse efter genomfört arbete.

För utförliga krav kopplat till trafikföringsprinciper, TA-plan och starttillstånd se TH 15 Arbete på gata (APG)  samt vid arbete i närhet av spår, Säkerhetsordning för spårväg och industrispår, SÄO.