Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Betong

Betongarbetena utförs enligt AMA anläggning. Arbetet ska genomföras i utförandeklass I.

För betong i vägmiljö och marin miljö gäller exponeringsklasserna XD3, XF4.

För att tillräcklig beständighet ska erhållas krävs att anläggningscement (CEM 1, BV/LA/SR enligt NAD (S)/ENV 197-1) föreskrivs, dvs C35/45 Anläggningscement vct 0,40 Frystestad

Konsistensklass S2 alt. S3.

Naturgrusmängd, se 12KA2 Minskning av naturgrusanvändningen.

Vid standardritning 3543 ingår livblock. Utförande och krav se dokumentet ”Teknisk specifikation livblock”.

 

Stålfiber

Stålfibermängden anges ej på ritning. Istället redovisas resultat från fortlöpande provning om det föreskrivits i TB´n (se A4.2).
Betongplatta på krossmaterial, H = 250 mm.
Stålfibermängd om 35 kg/m3.
Betongplatta på buller- och vibrationsreducerande markskiva,  H=300 mm.
Stålfibermängd om 45 kg/m3.

 

Plastfiber

Vid utförande på spårledningssträckor ska plastfiber användas. Nedan angivna mängder och plastfibersort kan ersätta stålfiberarmeringen i dessa områden.

Plastfiber ska vara typ Forta ferro eller likvärdig produkt.

Betongplatta på krossmaterial, H = 250 mm.
Plastfibermängd om 4 kg/m3.
Betongplatta på buller- och vibrationsreducerande markskiva, H=300 mm.
Plastfibermängd om 6 kg/m3.

 

Utförande av bädd av friktionsmaterial

Bädd utförs av material med krav enligt Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530 version 3.0, avsnitt 7.1.1. På denna bädd påförs ett 50 mm tjockt lager av material med krav enligt Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530 version 3.0, avsnitt 10.1.1, plastfilm eller annat material som ger likvärdig funktion. Ytan avjämnas för ett minimerande av friktionen mellan betongplattan och dess underlag. Samtliga lager packas enligt TDOK 2013:0530 version 3.0.

 

Gjutetappers längd samt fogars utförande

Plattorna gjuts med etapplängden max 25 m och avgränsas mot nästa etapp med en dilatationsfog vilken utförs enligt bilaga 3. Fogen ska vara tvärkraftsupptagande men tillåta axiella rörelser.

 

Grundavlopp

Grundavloppen placeras i lågpunkter och var 10:e längdmeter samt där vatten kapslas in av räl. Plattans överyta förses med lokalt fall, från räl mot grundavlopp.

 

Avstånd mellan underläggsplattor

Avstånden mellan underläggsplattor ska väljas enligt nedanstående tabell.
Gäller endast utanför växelkomplex. I växelkomplex beräknas infästnings-punkterna separat av växelleverantören.

 

Dokument (2 st)
Ritningar (1 st)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.