Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Rebecca Havedal

När det gäller att få fram trafiksäkerhetsstatistik används  STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). STRADA är ett GIS-baserat system som bygger på uppgifter med data om olyckor och skador från polis- och sjukhusrapporter. I Göteborg har registrering i STRADA gjorts av både polis och sjukvård sedan år 2000. STRADA uttag kan göras via Transportstyrelsens webbsida av den som har behörighet. Uttag kan också vid behov erhållas vid behov genom kontaktperson för vägtrafikolycksdata, se kompetens ”Trafiksäkerhetsstatistik” till höger på sidan. Utvecklingen av antal trafikskadade i Göteborg finns redovisat i senaste Trafik- och resandeutvecklingsrapporten, se länk till höger på sidan.