Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Rebecca Havedal

När det gäller att få fram trafiksäkerhetsstatistik används  STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). STRADA är ett GIS-baserat system som bygger på uppgifter med data om olyckor och skador från polis- och sjukhusrapporter. I Göteborg har registrering i STRADA gjorts av både polis och sjukvård sedan år 2000. STRADA uttag kan göras via Transportstyrelsens webbsida av den som har behörighet. Uttag kan också vid behov erhållas vid behov genom kontaktperson för vägtrafikolycksdata, se kompetens ”Trafiksäkerhetsstatistik” till höger på sidan. Utvecklingen av antal trafikskadade i Göteborg finns redovisat i senaste Trafik- och resandeutvecklingsrapporten, se länk till höger på sidan. 

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.