Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Lo Birgersson

I tidiga skeden tas det i de flesta fall fram ett trafik- och utformningsförslag/genomförandestudie som sedan ska ligga till grund för kommande detaljprojektering. Dessa ska beaktas, kontrolleras och förfinas i samband med projekteringen utan att de huvudsakliga principerna, funktionerna och effekterna av förslaget förvanskas.
Om det i projekteringsskedet framkommer felaktigheter, något som inte fungerar, behov av ändringar eller om det uppstår oklarheter i trafik- och utformningsförslaget/genomförandestudien, ska kontakt tas med:
– i första hand med den projektledare som är ansvarig för projektet
– i andra hand med ansvariga trafikutformare (se kompetens ”Trafikutformning” till höger på sidan)

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.