Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA, som är stadsmiljöförvaltningens komplement till AMA anläggning 23 och AMA El 22, innehåller specifika föreskrifter avsedda att komplettera AMA-föreskrifterna.Vanligtvis ska en Mängdförteckning med beskrivande text upprättas för arbeten i Göteborg stads regi.

Ej indragen text i komplementet till AMA anläggning 23 och AMA El 22 har status som stadsmiljöförvaltningens krav på text och ska alltid skrivas in.

Indragen text i komplementet till AMA anläggning 23 och AMA El 22 är föreslagen beskrivningstext och ska efter behov skrivas in i den för det enskilda objektet upprättade beskrivningen tillsammans med övrig beskrivningstext. Då det görs ska texten vänsterställas i linje med rubriken.

 

Rådstext är skriven med indragen text och i kursiv stil.

Indragen, fet och kursiv text är förslag på rubrik under den aktuella koden.

 

Kompletterande texter i stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA, AMA anläggning 23 och AMA El 22, ska används på samma sätt som AMA-nytt och RA, dvs texten ska skrivas in i beskrivningen.

Text från stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA som finns under, för det aktuella projektet, överordnad kod måste också skrivas in från stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA för att gälla.

// (dubbelstreck) i en rubrik anger att det är en kod som inte finns i AMA anläggning 23 eller AMA El 22 men som är en ” Stadsmiljöförvaltningens ändringar och tillägg till AMA – kod”. Den kan också motsvara kod i Trafikverkets komplement. // ska behållas när koden används i beskrivningen för det specifika projektet. Överliggande koder ska också skrivas med då pyramidregeln inte gäller för företagsspecifika koder. Alternativt kan följande text skrivas in i beskrivningen:

Med tillägg till AMA anläggning 23 och AMA AMA El 22 gäller att pyramidregeln ska vara giltig för de företags- och projektspecifika koderna med ”//”. Den företags- och projektspecifika markeringen med ”//” ska betraktas som att den inte är utsatt.

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.