Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Denna typ av markvärme har el som energikälla och är att betrakta som starkströmsanläggning.

Uppvärmda ytor redovisas som raster vid beställning av Kommunala Samlingskartan.

Bestämmelser och kartor för arbete i områden med markvärme som är ansluten till el-nätet, se:

För kontakt se Kompetens ”Tekniska anläggningar” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.