Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Stolpar ska vara CE märkta fr.o.m 2013-07-01.

Rörstolpar ska vara konstruerade enligt Svensk standard med SS-EN 40-1, SS-EN 40-3-1 och SS-EN 40-5 med förstärkt korrosionsskydd och rotlackering.

Standardlängder för rörstolpar är 5 m, 6 m, 8 m, 10 m och 12 m.

Stolpar till och med 6 m ska vara av klass C, stolpar >6m och <10 m ska vara av klass B, stolpar >10 m ska vara klass A.

Stolpluckans låsskruv ska vara av typ torx eller pim skruv. Säkringsinsatser ska vara av typ EBR beröringssäkra insatser E7779643 eller motsvarande.

Kopplingslådor med säkring för utvändigt montage enligt standardritning -5569.

Vid användning av B-, C- och Gasstolpe tas kontakt med trafikkontorets planeringsledare belysning, se Kompetens ”Belysning”

Ritningar
Kontakter