Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:3
Foto: Jonas Andersson

Stolpar ska vara CE märkta.

Rörstolpar ska vara konstruerade enligt Svensk standard med SS-EN 40-1, SS-EN 40-3-1 och SS-EN 40-5 med korrosionsskydd och förstärkt med rotlack.

Rotlacken ska var från botten till 500 mm ovan fundamentskant.

Standardlängder för rörstolpar är 5 m, 6 m, 8 m och 10 m.

Stolpar upp till och med 6 m ska vara klass C

Stolpar upp till och med 8 m ska vara klass B

Stolpar upp till och med 10 m ska vara klass A

Stolpluckans låsskruv ska vara rostfri A4 av typ torx skruv med pim. Säkringsinsatser ska vara av typ EBR beröringssäkra insatser E7779643 eller motsvarande.

Kopplingslådor med säkring för utvändigt montage enligt standardritning 5569.

Vid användning av A-, B-, C- och Gasstolpe samt Fontellare tas kontakt med stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se Kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.