Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Roksana Kazeroony

Stolpar ska vara CE märkta.

Rörstolpar ska vara konstruerade enligt Svensk standard med SS-EN 40-1, SS-EN 40-3-1 och SS-EN 40-5 med korrosionsskydd och förstärkt med rotlack.

Rotlacken ska var från botten till 500 mm ovan fundamentskant.

Stolplucka ska normalt riktas så att arbete i stolpcentral medger ögonkontakt med mötande trafik.

Standardlängder för rörstolpar är 5 m, 6 m, 8 m och 10 m.

Stolpar (utan arm) upp till och med 6 m ska vara klass C

Stolpar (med och utan arm) upp till och med 8 m ska vara klass B

Stolpar (med och utan arm) upp till och med 10 m ska vara klass A

Stolpluckans låsskruv ska vara rostfri A4 av typ torx skruv med pim och vara infettade med väderbeständigt fett samt anpassat till stolpens metallkvalité.

Om tveksamhet råder angående stolpens kondition ska stolpen bytas. Åtgärder ska godkännas av stadsmiljöförvaltningens byggledare för funktionsentreprenad belysning se dokument ”Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer” kap ”1.05 Belysning” till höger på sidan.