Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson

Stolpar ska vara CE märkta fr.o.m 2013-07-01.

Rörstolpar ska vara konstruerade enligt Svensk standard med SS-EN 40-1, SS-EN 40-3-1 och SS-EN 40-5 med förstärkt korrosionsskydd och rotlackering.

Standardlängder för rörstolpar är 4 m, 5 m, 6 m, 8 m, 10 m och 12 m.

Stolpar till och med 6 m ska vara av klass C, stolpar >6m och <10 m ska vara av klass B, stolpar >10 m ska vara klass A.

Stolpluckans låsskruv ska vara av typ ”Torx-skruv”. Säkringsinsatser ska vara av typ EBR beröringssäkra insatser E7979668 eller motsvarande.

Kopplingslådor med säkring för utvändigt montage enligt standardritning 363/93-5569.

B-, C- och Gasstolpe tillhandahålls av trafikkontoret. 

Ritningar