Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson

Stolpar ska vara CE märkta.

Rörstolpar ska vara konstruerade enligt Svensk standard med SS-EN 40-1, SS-EN 40-3-1 och SS-EN 40-5 med korrosionsskydd och förstärkt med rotlack.

Rotlacken ska var från botten till 500 mm ovan fundamentskant.

Standardlängder för rörstolpar är 5 m, 6 m, 8 m och 10 m.

Stolpar upp till och med 6 m ska vara klass C

Stolpar upp till och med 8 m ska vara klass B

Stolpar upp till och med 10 m ska vara klass A

Stolpluckans låsskruv ska vara rostfri A4 av typ torx skruv med pim. Säkringsinsatser ska vara av typ EBR beröringssäkra insatser E7779643 eller motsvarande.

Kopplingslådor med säkring för utvändigt montage enligt standardritning 5569.

Vid användning av A-, B-, C- och Gasstolpe samt Fontellare tas kontakt med trafikkontorets planeringsledare belysning, se Kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Ritningar
Kontakter