Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Markens förutsättning är en viktig fråga när det gäller genomförande i olika projekt och har ofta en avgörande betydelse för de ekonomiska konsekvenserna. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede klarlägga frågor om geoteknik och vibrationer, ledningar, arkeologi, förorenad mark och dagvatten.