Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:1
Foto: Jonas Andersson

Kapitlet omfattar normer, regelverk, granskningsrutiner samt drift och underhållskrav gällande byggnadsverk/konstruktioner.

Till byggnadsverk (definieras i TRVINFRA-00227) omfattar konstruktionstyperna:

 • Bro
 • Tunnel
 • Bullerskärm
 • Bergskärning
 • Tråg
 • Påldäck
 • Bankpålning
 • Trumma med diameter > 2m
 • Stödmur med nivåskillnad mellan mark på ömse sidor om konstruktioner > 1,5 m
 • Med flera enligt TRVINFRA-00227

Byggnadsverk som ingår i underbyggnadsrätt vid tredimensionell fastighetsbildning, se 12HA2 Underbyggnadsrätt vid 3D-fastighetsbildning.

Följande anläggningar hittar du under kapitlet 12I Färjelägen, farleder och kajer:

 • Färjeläge/flytbrygga
 • Kaj/kanalmur
 • Katodiskt skydd
 • Sjösäkerhetsanordningar (SSA)

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.