Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Varje spår räknas för en last av 35 kN/m spår. Maximalt belastad längd antas vara 30.0 m.

Hänsyn till inverkan av dynamiska effekter ska tas genom att ovanstående laster multipliceras med en dynamikkoefficient D enligt 12HA1.5 Lastens inverkan i vertikal led

I tvärled kan lasten antas fördelad på 2.0 m adderat med tjockleken av eventuell ballast.

Last av arbetståg kombineras inte med spårvagnslast enligt 12HA1.2 Spårvagnslast SPV 1 eller 12HA1.3 Spårvagnslast SPV 2

Last av arbetståg ska multipliceras med faktorn α enligt 12HA1.2 Spårvagnslast SPV 1