Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Mats Udde Jonsson

Trafikkontoret ansvarar för brandgasfläktar i ett flertal spårvägstunnlar och i underjordiska stationer inom kommunen.

Fläktar som projekteras och byggs ska uppfylla ställda krav i dokumentet ”Projektering och byggnation av fläktar” som finns till höger på sidan.

Önskas teknisk dokumentation för en befintlig anläggning tas kontakt med förvaltare, se kompetens ”Förvaltare” kommentar ”Tekniska anläggningar” till höger på sidan.

Dokument
Kontakter