Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Gatsten på ny körbana/GC/torg

Total vägkropp bestäms enligt 12BE Dimensionering av gator med asfalt. Modifiering görs så att beläggning och bundet bärlager byts mot gatsten, sättsand och eventuellt obundet bärlager. 

 

Gatsten på befintlig körbana/GC/torg

Om gatstenen ska sättas på befintlig gata bör mesta möjliga av befintlig asfaltyta sparas. Den befintliga beläggningstjockleken på en körbana bestäms genom provtagning och bedöms om den kan ersätta AG/CG-lagret (150 mm), som kan underlagra gatstenen på ytor med körtrafik. Om befintliga asfaltlager genombryts måste eventuellt urschaktning göras och nytt bundet bärlager (150 mm) utläggas.

 

Marksten på ny körbana/GC/torg

Total vägkropp bestäms enligt 12BE Dimensionering av gator med asfalt. Modifiering görs så att beläggning och bundet bärlager byts mot marksten (100 mm), sättsand (30 mm) och eventuellt obundet bärlager.

 

Marksten och betongplattor på befintlig körbana/GC/torg

Om marksten ska sättas på befintlig gata bör mesta möjliga av befintlig asfaltyta sparas.

Den befintliga beläggningstjockleken på en körbana bestäms genom provtagning och bedöms om den kan ersätta AG/CG-lagret (150 mm), som kan underlagra markstenen.

Om befintliga asfaltlagret genombryts måste eventuell urbottning göras och nytt bundet bärlager (150 mm) utläggas.

 

Marksten och betongplattor på gångbana utan körtrafik

Total vägkropp bestäms enligt 12BE Dimensionering av gator med asfalt.