Arkivversion 2021:2
Foto: Asbjörn Hanssen

Samtliga konstruktioner drift och underhållsgranskas enligt rutinerna i 12AJ1 Drift och underhållsgranskning, det utförs för enligt rapporten ”Drift och underhållsgranskning konstruktioner” med dess bilagor som utgör ett antal checklistor. För att beakta detta under projektet biläggs de här.

Dokument