Arkivversion 2020:1
Foto: Jonas Andersson
 • Alla armaturer ska vara med LED
 • Trafikarmaturer typ koffert ska vara med planglas
 • Alla armaturer ska som lägst ha en kapslingsklass på IP65-klass
 • Lämpligt styrenhet ska vara integrerat i armaturen och skall fungera med stadens styrsystem för belysning. Kontakt tas med belysningsansvarig på TK, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan
 • Styrsystem ska kvalitétssäkras enligt dokument Kvalitetssäkring av styr- och övervakningssystem som finns till höger på sidan
 • Armaturer ska installeras fasrätt
 • Armaturer som ska monteras på kontaktledningsstolpe där stolpen är ansluten till spårvägens minusledare ska vara i klass II utförande
 • Armaturers skruvar skall vara infettade med väderbeständigt fett och anpassat till armaturens metallkvalité
 • Normalt ska armaturens färg vara ljusgrå eller silvergrå, avvikelser skall tydligt framgå
 • Lyktledning ska alltid bytas vid byte av armatur. (Se även avsnitt kablar och kabelskydd). Vid byte av lyktledning som är monterad på fasad ska försiktighet vidtas för att undvika skador på fasad

 

Övriga specifikationer på LED armaturer

 • Färgtemperatur 3000 Kelvin +-200Kelvin. Färgat ljus eller RGB variationer ska användas mycket restriktivt och bara efter godkännande av trafikkontorets belysningsansvarige, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan
 • Färgåtergivnings index får ej understiga Ra80
 • Bortfallet på don eller LED panel får ej understiga L90F10 vid ta 25˚C vid 80 000timmar
 • LED enheten ska som sämst uppfylla SDCM≤5 på 3000K
 • Förkopplingsdon (Driver) och styrsystem ska vara placerade i armaturen, driver ska ha ett öppet dali protokoll typ Dali D9. Avsteg från placering av styrenhet och eller driver kan göras vid viss form av effektbelysning. Avvikelsen ska godkännas av trafikkontorets belysningsansvarige, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan
 • Medföljande servicetaggar (streckkod, gr-kod) ska monteras i första hand på  stolpluckans insida. Där det levereras fler etiketter ska dessa taggar sättas på de registreringsblad som bifogas i relationshandlingarna

 

Övriga armaturer

Övriga armaturer kan användas i enstaka fall vid ersättning för trafikskador och stormskador

 • Valet av armatur skall harmoniseras med armaturer i dess omedelbara närhet
 • Konventionella armaturer ska vara faskompenserade till cos φ = 0,9, och utrustade med bryttändare och donen ska vara framtagna så att de kan användas tillsammans med keramisk metallhalogen
 • Konventionella armaturer ska förses med standardmärkning avseende ljuskälla, denna appliceras på armaturen så att man lätt kan se denna i körriktningen

 

Avsteg från ovanstående stycken kan ges av trafikkontorets belysningsansvariga, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Dokument
Ritningar
Kontakter