Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson
 • Alla armaturer ska vara LED armaturer
 • Alla armaturer ska eftersträva kraven för cirkulärekonomi
 • Alla armaturer ska som lägst ha en kapslingsklass på IP65-klass
 • Lämplig styrenhet kan vara monterad i armaturen, eller på en 5 polig NEMA sockel på armaturens ovansida, sockeln ska vara kopplad enligt ANSI C136.41. Styrsystemen ska fungera med stadens befintliga styrsystem för belysning. Kontakt tas med trafikkontorets planeringsledare för belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan
 • Alla armaturer och styrenheter ska kvalitetssäkras enligt dokumentet Rappoteringsunderlag som finns till höger på sidan
 • Armaturer ska installeras fasrätt
 • Armaturer som ska monteras på kontaktledningsstolpe där stolpen är ansluten till spårvägens minusledare ska vara i klass II utförande, detta gäller även för säkringslåda som monteras på samma mast.
 • Armaturers skruvar ska vara infettade med väderbeständigt fett och anpassat till armaturens metallkvalité
 • Normalt ska armaturens färg vara ljusgrå (typ Ral7030/NCS 4502/Y) eller närliggande färger, avvikelser skall tydligt framgå
 • Lyktledning ska alltid bytas vid byte av armatur. (Se även avsnitt kablar och kabelskydd).

 

Övriga specifikationer på LED armaturer

 • Färgtemperatur 3000 Kelvin +-200Kelvin. Färgat ljus eller RGB variationer ska användas mycket restriktivt och bara efter godkännande av trafikkontorets planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan
 • Färgåtergivnings index får ej understiga Ra80
 • Bortfallet på don eller LED panel får ej understiga L90F10 vid ta 25˚C vid100 000 timmar
 • LED enheten ska som sämst uppfylla SDCM≤5 på 3000K
 • Förkopplingsdon (Driver) ska vara placerade i armaturen, driver ska ha ett lämpligt protokoll för stadens styrsystem. Vid användning av LC60 gäller Dali D9. Avsteg kan göras vid viss form av effektbelysning. Avvikelsen ska godkännas av trafikkontorets planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan
 • Medföljande servicetaggar (streckkod, QR-kod) ska appliceras i första hand på servicelapp och hängs på lyktledning. Där det levereras fler etiketter ska dessa taggar sättas på de registreringsblad som bifogas i relationshandlingarna

 

Övriga armaturer

Övriga armaturer kan användas i enstaka fall vid ersättning för trafikskador och stormskador

 • Valet av armatur ska harmoniseras med armaturer i dess omedelbara närhet

 

Avsteg från ovanstående stycken kan ges av trafikkontorets planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

Dokument
Ritningar
Kontakter