Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2022:1
Foto: Jonas Andersson
 • Armaturer ska vara godkända av trafikkontorets planeringsledare för belysning enligt kompetens ”Belysning” till höger på sidan.
 • Alla armaturer ska vara LED armaturer
 • Belysningsstyrka ska överdimensioneras med ca 20-30% för att kunna justeras vid drifttagande.
 • Alla armaturer ska eftersträva kraven för cirkulärekonomi
 • Alla armaturer ska som lägst ha en kapslingsklass på IP65-klass
 • Armaturen ska levereras med Zhaga eller Nema sockel.
 • Nema sockeln ska vara kopplad enligt ANSI C136.41och mjukvara Dali D9
 • Zhaga sockel ska vara InterActCity (IAC) kompatibla
 • Vid projektering av styrenheter IAC ska beställningssträng enligt nedan användas

Beställningssträng: LCC7852/00 CT Node Zhaga DC EU4VF LG LW10 Gothenburg

   LG= Ljusgrå

Beställningssträng: LCC7852/00 CT Node Zhaga DC EU4VF DG LW10 Gothenburg

         DG= Mörkgrå.

 • Alla armaturer och styrenheter ska kvalitetssäkras enligt dokumentet ”Rapporteringsunderlag belysning” som finns till höger på sidan.
 • Armaturernas kommunikation ska säkerställas med områdets funktionsentreprenör för belysning före övertagandebesiktning, se dokument ”Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer” avsnitt 1.05 till höger på sidan.
 • Armaturer ska installeras enligt L1-L2-L3-L1-L2-L3 osv
 • Armaturer som ska monteras på kontaktledningsstolpe där stolpen är ansluten till spårvägens minusledare ska vara i klass II utförande, detta gäller även för säkringslåda som monteras på samma mast.
 • Armaturers skruvar ska vara infettade med väderbeständigt fett och anpassat till armaturens metallkvalité
 • Armaturens färg ska vara ljusgrå (typ Ral7030/NCS 4502/Y) eller närliggande färger, avvikelser ska tydligt framgå och godkännas av trafikkontorets planeringsledare för belysning enligt kompetens ”Belysning” till höger på sidan.
 • Lyktledning ska alltid bytas vid byte av armatur. (Se även avsnitt kablar och kabelskydd). Klass II lyktledning ska var 2 ledare ej jord.
 • Armaturer som bedöms vara möjliga att återanvända ska demonteras.

Bedömning görs av trafikkontorets byggledare för funktionsentreprenad  belysning som även anvisar plats

 

Övriga specifikationer på LED armaturer

 • Färgtemperatur 3000 Kelvin +-200Kelvin. Färgat ljus eller RGB variationer ska användas mycket restriktivt och bara efter godkännande av trafikkontorets planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning till höger på sidan
 • Färgåtergivnings index får ej understiga Ra 70
 • Bortfallet på don eller LED panel får ej understiga L90F10 vid ta 25˚C vid 100 000 timmar
 • Driver ska vara placerade i armaturen och vara IAC kompatibelt.

Avvikelser ska godkännas av trafikkontorets planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

 

Dokument
Ritningar
Kontakter