Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Roksana Kazeroony
 • Armaturer ska vara godkända av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare för belysning enligt kompetens ”Belysning” till höger på sidan.
 • Alla armaturer ska vara LED armaturer
 • Belysningsstyrka ska överdimensioneras med ca 20-30% för att kunna justeras vid drifttagande.
 • Alla armaturer ska eftersträva kraven för cirkulärekonomi
 • Alla armaturer ska som lägst ha en kapslingsklass på IP65-klass
 • Armaturen ska levereras med en Zhaga sockel.
 • Armaturens don ska vara InterActCity (IAC) kompatibla
 • Armaturens styrenhet (Node) monteras på/i armaturen.

Beställningssträng: LCC7852/00 CT Node Zhaga DC EU4VF LG LW10 Gothenburg

   LG= Ljusgrå

Beställningssträng: LCC7852/00 CT Node Zhaga DC EU4VF DG LW10 Gothenburg

         DG= Mörkgrå.

 • Alla armaturer och styrenheter ska kvalitetssäkras enligt dokumentet ”Rapporteringsunderlag belysning” som finns till höger på sidan.
 • Armaturernas kommunikation ska säkerställas med områdets funktionsentreprenör för belysning före övertagandebesiktning, se dokument ”Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer” avsnitt 1.05 till höger på sidan.
 • Armaturer ska installeras enligt fasföljd L1-L2-L3-L1-L2-L3 osv
 • Armaturer som ska monteras på kontaktledningsstolpe där stolpen är ansluten till spårvägens minusledare ska vara i klass II utförande, detta gäller även för servissäkringslåda som monteras på samma mast.
 • Armaturernas skruvar ska vara infettade med väderbeständigt fett och anpassat till armaturens metallkvalité
 • Armaturens färg ska vara ljusgrå (typ Ral7030/NCS 4502/Y) eller närliggande färger, avvikelser ska tydligt framgå och godkännas av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare för belysning enligt kompetens ”Belysning” till höger på sidan.
 • Lyktledning ska alltid bytas vid byte av armatur. Se 12SA1.2 Gruppledning/Lyktledning
 • Armaturer som bedöms vara möjliga att återanvända ska demonteras. Bedömning och anvisning av plats för upplag görs av stadsmiljöförvaltningens byggledare för funktionsentreprenad belysning, se dokument ”Kontaktlista drift- och funktionsentreprenörer” kap ”1.05 Belysning” till höger på sidan.

Övriga specifikationer på LED armaturer

 • Färgtemperatur 3000 Kelvin +-200Kelvin. Färgat ljus eller RGB variationer ska användas mycket restriktivt och bara efter godkännande av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning till höger på sidan
 • Färgåtergivnings index får ej understiga Ra 70
 • Bortfallet på don eller LED panel får ej understiga L90F10 vid ta 25˚C vid 100 000 timmar
 • Driver ska vara placerade i armaturen och vara IAC kompatibelt.

Avvikelser ska godkännas av stadsmiljöförvaltningens planeringsledare belysning, se kompetens ”Belysning” till höger på sidan.

 

Dokument (2 st)
Ritningar (4 st)
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.