Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Här beskrivs tre närbesläktade men väldigt olika planer som redovisar utrustning, vägmärken och vägmarkeringar.

  • Vägutrustningsplan – bygghandling för driftskedet
  • Trafikanordningsplan – handling för tillfälliga trafikanordningar under byggskedet
  • Vägutrustningskartan (VU-kartan) – karta som visar befintliga trafikanordningar i Göteborgs stad