Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Asbjörn Hanssen

Före plantering ska planteringsytan justeras och ogräs i växt ska rensas bort. Sten över 50 mm och främmande föremål ska avlägsnas.

Fullgödsling, 3-5 kg/100 m² (typ NPK) nedbrukas i samband med färdigställande av planteringsytan. Efter planteringen utförs grundlig vattning.

 

Rosor

Före planteringen doppas rötterna i tjock jord eller lervälling för att förhindra uttorkning.