Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Stig Hedström

BaTMan (Bridge and Tunnel Management) är ett systemstöd för effektiv förvaltning av broar, tunnlar, stödmurar, bullerplank och andra typer av byggnadsverk. Systemet, som är branschgemensamt nyttjas av de flesta broförvaltare, har en viktig uppgift i att ge dess ägare god kontroll över Sveriges många konstruktioner. Detta för att ge samhällsekonomisk och säkerhetsmässig optimal nytta av våra broar och tunnlar för såväl ägare som trafikanter.

BaTMan innehåller en sökbar databas med de konstruktioner som finns inlagda – bland annat drygt 30 000 broar. I databasen kan användare föra in nya uppgifter och även kontrollera tidigare åtgärder. BaTMan omfattar rapporter, information (handböcker, publikationer etc) samt ett verktyg som hjälper användaren att organisera och utföra aktiviteterna inom förvaltningens olika skeden.

En viss del av informationen är öppen i systemet. Men för dig som ska arbeta med BaTMan och förvaltning av byggnadsverk krävs ett Webbkonto.

 

Ansökan om Webbkonto görs direkt från BaTMan-portalen.

1) Surfa till BaTMan via länk till höger på sidan.

2) Välj ’Logga in’

3) Välj flik ’WEBBKONTO’

4) Välj länken ’Jag vill registrera mig som ny användare’ och följ anvisningarna som ges.

5) Du kommer att få ett bekräftelsemail efter registreringen. OBS! Följ anvisningarna i bekräftelsemailet (detta är själva aktiveringen av ditt konto)

6) När du aktiverat Webbkontot måste kontakt tas med BaTMan HelpDesk via mail för att vi ska kunna ge dig tillgång till BaTMan, (registrera dig som användare i BaTMan). För kontakt se Kompetens ”BaTMan Helpdesk” till höger på sidan.

 

För behörighet till stadsmiljöförvaltningens innehåll i BaTMan kan du maila till stadsmiljöförvaltningens it-support, se Kompetens ”Systemstöd” till höger på sidan för att komma i kontakt med stadsmiljöförvaltningens kontaktperson. I mailet måste ditt namn och Webbkonto framgå.

Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.