Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2023:2
Foto: Jonas Andersson

Krav i 12CE Ritningar med underkapitel ska följas samt 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar med underkapitel. Alla ritningar ska dokumenteras i dokumentöversikten, se 12CF Dokumentöversikt  med underkapitel.

Där det finns en mallfil (.dwt) för ändamålet ska den användas, se 1EA Instruktion ritningsmallar samt för standardritningar 1BA Gällande standardritningar avsnitt ”Ritningsmallar”. I mallarna finns det i lagerhanteraren beskrivet vad varje lager ska innehålla, plats finns för kompletteringar inom varje lagergrupp. Har du frågor om hur du ska använda mallarna kontakta kompetens ”TKgeodata” till höger på sidan.

I pappersrymden läggs beskrivande text och anvisningar.

Använd senast gällande namnruta ”Namnruta Projektritning flera konsulter” alternativt ” Namnruta Projektritning” se 1EA Instruktion ritningsmallar avsnitt ”Ritningsmallar”. Lägg in namnrutan som ett block. I namnrutan finns ett attribut för vilken version av Teknisk Handbok som ritningen är projekterad efter, den ska alltid fyllas i.

 

Ritningar
Kontakter
Logga in

Inloggning krävs

I Teknisk Handbok behövs inloggning för att kunna se kontakter/kontaktlistan. Om du vill ha åtkomst skickar du en förfrågan om inloggning via knappen "Beställ inloggning" längst ner på sidan. Du får då via mail automatiskt de uppgifter som krävs för att visa kontakter/kontaktlistan. Vid höstuppdateringen varje år byts lösenordet ut och du måste göra en ny ansökan. Inloggning är nödvändig som en anpassning till Dataskyddsförordningen. Om du är inne i en arkiverad version av TH går kontaktlistan inte att låsa upp alls. Var snäll och gå in i aktuell version av TH för att se kontaktlistan.