Till kapitelmeny Direkt till innehåll
Arkivversion 2024:1
Foto: Jonas Andersson

Krav i 12CE Ritningar med underkapitel ska följas samt 12D Teknisk dokumentation och relationshandlingar med underkapitel. Alla ritningar ska dokumenteras i dokumentöversikten, se 12CF Dokumentöversikt  med underkapitel.

Där det finns en mallfil (.dwt) för ändamålet ska den användas, se 1BB1 Instruktion ritningsmallar (Dwt) samt för standardritningar 1BA Gällande standardritningar (Dwg) avsnitt ”Ritningsmallar”. I mallarna finns det i lagerhanteraren beskrivet vad varje lager ska innehålla, plats finns för kompletteringar inom varje lagergrupp. Har du frågor om hur du ska använda mallarna kontakta kompetens ”TKgeodata” till höger på sidan.

I pappersrymden läggs beskrivande text och anvisningar.

Använd senast gällande namnruta ”Namnruta Projektritning flera konsulter” alternativt ” Namnruta Projektritning” se 1BB1 Instruktion ritningsmallar (Dwt) avsnitt ”Ritningsmallar”. Lägg in namnrutan som ett block. I namnrutan finns ett attribut för vilken version av Teknisk Handbok som ritningen är projekterad efter, den ska alltid fyllas i.