Arkivversion 2021:2
Foto: Jonas Andersson

Följande regelverk med gällande uppdateringar och tillägg gäller för övriga konstruktioner.

  • BFS 2019:1, EKS 11
  • SS-EN 1990 – SS-EN 1999