Arkivversion 2020:2
Foto: Jonas Andersson

Följande regelverk med gällande uppdateringar och tillägg gäller för övriga konstruktioner.

  • EKS 9
  • Eurokod